Reklamı Geç


Tufan Sarıtaş

Tufan Sarıtaş


KULLANIŞLI İNSANLAR

03 Mayıs 2021 - 14:51

Üzerimde emeği olan değerli bir Hocamın, bir takım zevat hakkında kullandığı, değerini çok sonradan anladığım, yerinde bir tanımlaması vardı: “kullanışlı insanlar” derdi. Hakikaten insanların siyahisi, beyazı, esmeri, kumralı, sarışını olduğu gibi kullanışlı olanları da varmış. Dilerseniz bir soru ile hasbıhalimize başlayalım; insanlar, nasıl kullanılır sizce? Evvela, kendisini kullandırmaya elverişli bir birey gerekli. Sonra da kullanacak şahıs ile kullanılacak şahsın bir menfaat etrafında toplanmaları. Her iki kişinin de bu işten karlı çıkması lazım ki, kullanan, kullanımın faydasını görebilsin; kullandıran da kullanılma bedelini tahsil etmiş olabilsin. Kullanmak, bir süpermarketten, bir fiyat karşılığında, çift katlı ve suya dayanıklı bir paket tuvalet kağıdını satın alıp, gerekli işlemi yapmanın akabinde bir çöp kutusuna, klozete veya alaturka helaya atmak gibi çok kolay bir iştir. Ama kullanılmak zordur. Birtakım şartları, adabı, erkanı, vesairesi vardır. Herkes öyle kolay kolay yapamaz bu işi. Sendikası bile vardır bu işin. Hatta Batı dünyasında tüm kullanışlı insan sendikaları, bir çatı altında toplanarak bir konfederasyon bile oluşturmuşlardır. Basit bir iş olmadığı, bu konfederasyonun yayınladığı “Ey Azizim, Kullanışlı Kişi Olmak için Bilmen Gerekenler” isimli bir manifestodan da belli olmuştur artık. Bu manifestodan birkaç maddeyi aynen naklederek, takdiri size havale ediyoruz.
***
Madde 1: Kullanışlı kişi, bol bol söz taşımalı, süpermarketten alınan tuvalet kağıdının çok amaçlı kullanımı gibi muhtelif yerleri yalarcasına birçok kişi ile temasta bulunmalı, zinhar bu işten tiksinmemeli, gece yastığa kafasını koyduğunda deliksiz bir uyku çekebilecek kadar vicdanını çürütmüş olmalıdır. Ayrıca bire bine katmalı, bol bol abartı ve yalan ilavelerle, kul hakkı falan demeyip, müşterilerinin duyduklarında hunharca sırıtmalarını sağlayacak kıymeti haiz haberler aktarmalıdır.
***
Madde 2: Kullanışlı kişi, kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir duruş sergilememeli, su gibi her kabın şeklini almalı, asla ve kat'a bir şahsiyet oluşturma çabasına girişmemeli, sadece ve sadece anlık menfaatler peşinde olmalıdır.
***
Madde 3: Kullanışlı kişi, hayalperest olmalı. Kendi kendine kurduğu hayallere sınırsızca inanmalı, bunların birer kuruntu olduğu şeklindeki vicdanından gelen sese asla mı asla kulak vermemelidir. Sonra, çalışmaktan çok konuşmalı, bir densizlik edip de bir gaye, bir ülkü, bir hedef belirlememelidir kendisine.
***
Madde 4: Kullanışlı kişi, şeffaf bir fiyat tarifesi ile çalışmalı, farklı müşterilerine göre değişecek haksız bir fiyat belirlememelidir. Aksi halde konfederasyonumuz tarafından üyelerine tanınan öğle yemeğinde yarı fiyatına yiyeceği “az kuru - az pilav ve sarımsaklı cacık” menüsünün indiriminin 6 ay süre ile iptal edilmesi şeklinde bir yaptırım uygulanacaktır.
***
Madde 5: Kullanışlı kişi, sevilmemeli ama sevildiğini düşünmeli, insanlara verdiği bu hizmet sebebiyle, insanların ona zamanı geldiğinde yardım edeceklerini, onu, güvenilir olarak addettiklerini, kat'iyyen uzak bir ihtimal olarak görmemelidir. Gayri ahlaki yollarla, ahlaki sonuçlar elde edebileceğini bir an bile aklından çıkarmamalıdır.
***
Madde 6: Kullanışlı kişi, iblis mel'unun, kendisini ümitsizliğe atan vesvesesine dahi kulak asmamalı, ilk beş maddeyi harfiyen uygulamaya çalışmalıdır.
***
Dr. Tufan Sarıtaş

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum