Reklam
Şerafettin Güç

Şerafettin Güç


Ceza İnfaz Kurumlarında Açılacak Meslek Kurslarının Önemi

13 Ocak 2021 - 15:43

“Herkes biraz ya Karamanlıdır, ya da Karamanoğullarındandır.”
“Karamanoğullarının karakteristik özelliği olan, bilgide inatçılık ve yazmada gözü karalıktır.”
Emekli oldum torun büyütüp emekli paramı çatır çatır yiyeceğim dediğim an; Adalet Bakanlığı bünyesinde açılan hükümlüleri meslek edindirme (Srap: Sosyal Risk Azaltma Projesi) projelerini yapmam için kapımı çaldılar. Gelenlere dedim ki;
“Kapımız açıktır girenlere, lokmamız helaldir yiyenlere.” (Karaman İmaret Camii / Emir Musa Külliyesi kapısında yazar)
Ankara Kalecik-Antalya-Samsun-Bafra-Eskişehir-G.Antep başta olmak üzere Türkiye genelinde birçok ceza infaz kurumu müdürlüklerine PVC doğrama atölyeleri kurdum danışmanlığını ve öğretmenliğini yaptım.
Kısa maddeler halinde bu kursların amacını yazmam gerekirse şu şekilde özetleyebilirim.

  • Hükümlülerin yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmek.
  • Yeniden sosyalleşmelerini teşvik etmek.
  • Üretken, kanunlara nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı sorumluluk taşıyan bireyler hazırlamak.
  • Cezaevi hayatını normal hayata yakınlaştırmak.
  • Hükümlülerin tahliye sonrası topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı, soğukkanlı hale getirmek.
  • Hükümlülerin verimli üretken bireyler olarak toplum yaşamlarına uyumunu sağlamak. Tahliye sonrası gelir getirecek bir meslek edinmelerine yardımcı olmaktır.
  • Açık Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlülere mesleki eğitim verip meslek edinmelerini sağlamak.
  • Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak.
Hükümlü ve tutukluların; günlük yaşamla ve çalışma ortamlarıyla ilgili, kaliteli yaşam stilleri, kültürel ve kişisel boyutlardaki mevcut iletişim sorunlarını fark etme ve bu sorunları giderme yollarını öğrenme, empatik iletişim konusunda beceri kazanmalarını sağlamak.
Bu becerileri iş yerlerinde ve özel yaşamda kullanma konusunda motive olma, ailede ve iş yerinde sağlıklı iletişimin, uzlaşmanın ve yaşama sevinci taşımanın önemini kavrama.
Duyguları fark etme, ifade etme ve kontrol etme. Motivasyonu artırma ve yaşama sevincine ulaşma yolları, sorumluluk almanın önemi, motivasyon gibi konular bu meslek kurslarının ana amacıdır.
Cezaevlerinde hükümlülerin iyileştirilerek, yeniden sosyalleştirilmelerine yönelik ilk çalışmalar Avrupa ve ABD’de 1777 yılındaki  “Hapishane Reformu” ile başlamıştır.
Bu çerçevedeki ilk faaliyetler ise hükümlülerin eğitimine yönelik faaliyetler olmuştur. Bugün gelinen noktada, suçluların yeniden sosyalleştirilmeleri infaz rejiminin, eğitimde yeniden sosyalleştirmenin ayrılmaz bir parçası durumundadır.
Avrupa Cezaevi Kuralları’nın 77 – 82. maddelerinde cezaevlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlenmiştir. 77. maddeye göre, hükümlülerin asgari seviyede ihtiyaç ve arzularını tatmin edecek kapsamlı bir eğitim programı yapılmalıdır. Bu eğitimin amacı;
1. Hürriyeti bağlayıcı cezanın elverdiği ölçüde, hükümlünün moral düşüncelerini geliştirmek,
2. Toplum içinde başarılı ve hukuka uygun bir yaşam sürmeleri için gerekli düşünce ve yetenekleri kazanmalarını sağlamak,
3. Kendilerine olan kişisel güvenlerini geliştirmek olmalıdır.
Cezaevlerindeki iyileştirme çalışmalarında cezaevinde bir kütüphanenin bulunması çok önemlidir.
Bundan dolayı kütüphane 5275 sayılı Kanunda ayrıca düzenlenmiştir.
Bu Kanunun 62. maddesinde “Ceza infaz kurumlarında, kurumun büyüklüğüne göre, kütüphane veya kitaplık oluşturulur. Kütüphanelerde veya kitaplıklarda verilen derslere kaynaklık edecek kitapların yanı sıra olanaklar ölçüsünde hükümlülerin boş zamanlarını değerlendirmelerini, okuma alışkanlığı edinmelerini ve kültür bakımından ufuklarını geliştirmelerini sağlayacak kitaplar da bulundurulur” denilmektedir.
Hükümlü ve tutuklulara Allah kurtarsın/geçmiş olsun derim. Bundan sonraki yaşantılarında, ailelerine topluma yararlı bireyler olarak sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı bir ömür dilerim.
Şerafettin GÜÇ


YORUMLAR

  • 0 Yorum