Betül AK

Betül AK

Betül AK

İSLAM BİRLİĞİ NEDEN KURULSUN

14 Ocak 2017 - 18:37

MÜSLÜMANIZ! PEKİ İSLAM BİRLİĞİ ŞUURU?

İslam Birliği Nedir?
İslam birliği inanç birliğidir, iman birliğidir, dayanışmadır, İslam’ın iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel her alanda hakim olmasını amaçlayan bir düşüncedir.
   

Bunu neden yapmalıyız sorusuna gelince, isterseniz bunu sizlere ayet ve hadisle açıklayayım:
Kuran-ı Kerim’de deniliyor ki:

Hepiniz Allah’ın ipine sarılın. Bölünüp parçalanmayın!“ (Ali İmran 3/103)
 

İşte Rabb’imiz bizden bunu istediği daha doğrusu ‘EMRETTİĞİ’ için İslam birliği gereklidir. İslam birliği din birliği için gereklidir. Peygamber Efendimiz (sav) de şu tavsiyede bulunuyor:
Sakın zanna yer vermeyin; zira zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinizle rekabete girmeyin, hasetleşmeyin, düşmanlık yapmayın. BİRBİRİNİZE SIRT ÇEVİRMEYİN. EY ALLAH’IN KULLARI KARDEŞ OLUN! “                          
(Buhari, Nikah 45; Edeb 57,58; Feraiz 2; Müslim, Birr 28,34;  Ebu Davud, Edeb 40,56; Tirmizi, Birr 18)
Allah Rasulü de kardeş olun birlik olun buyuruyor. Ve bunu sadece Türklere ya da Araplara ya da şunlara bunlara demiyor ‘ALLAH’IN KULLARI’na sesleniyor. Peki bu noktada birliğin hedefini ne? Diyecek olursak bunu da şöyle açıklayabiliriz.

Birliğin hedefi Müslümanları terakki etmek için gösterilen çabadır. Genel olarak bütün islam alimlerine göre olması gereken ‘İ’lâyı Kelimetullah’ın en büyük vasıtası maddeten ve mânen terakki’ etmektir.

Bu terakkinin gerçekleşmesi için de herkesin gayret ve şevk içerisinde ‘Müslüman kardeşi’nin elinden tutup İttihad-ı İslam zincirini oluşturması şarttır. Maalesef ki günümüzde buna daha çok ihtiyacımız var.

Çünkü 20. Ve 21. Yüzyıllarda Batı için bir tehdit unsuru olup olmaması konusunda ‘İslam’ tartışmaları meydana gelmiştir. Bu düşünceyle harekete geçen Batı, tehdit unsuru olan İslam birliğini bozmak için İslam memleketlerinde çeşitli entrikalar çevirmeye başlamışlardır. Bu entrikalar karşısında Müslümanlara çok iş düşmektedir. 
Kardeşlerim!

Yenilmeyin, bölünmeyin, parçalanmayın! Müslüman demek güç kuvvet demek; Müslüman demek vicdan, sevgi, muhabbet demek. Müslüman aslını unutmamalı! Müslüman vicdansız olmamalı! Müslüman dört bir tarafını kuşatan kafirlere, münafıklara karşı tek bilek halinde dimdik ayakta durmalı! Müslüman Allah’ın kelamıyla Resul’ünün yolunda Müslüman kardeşiyle elele olmak için çabalamalı! Müslüman yenilmedi asla yenilmemeli! 

İttihad-ı İslam’ı gerçekleştirebilmek ümidiyle..
                                                                                  

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum