Betül AK

Betül AK

Betül AK

CUMA HUTBESİNDE YAPILAN YANLIŞLAR

30 Ocak 2017 - 14:33

Kur’an-ı Kerim’de buyuruluyor ki;

“Ey İman Edenler! Cuma günü namaza çağırıldığınız (ezan okunduğu) zaman hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu sizin için daha hayırlıdır.“ (Cûma Sûresi 9/2)
Hadis-i Şerif’de de Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor ki;
“Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra Cuma’ya gelir, SUSARAK HUTBEYİ DİNLERSE, üç gün fazlasıyla bu Cuma’dan diğer Cuma’ya kadar olan zaman içindeki günahları bağışlanır.“ (Müslim, Cuma 8)

 

Bu belirtmiş olduğum kaynaklardan da anlaşılacağı üzere Cuma, Müslümanlar için mübarek bir gündür. Bir bayramdır. Ve bugünde kılınan Cuma namazı da şartlarını taşıyan (erkek olmak, hür olmak, mukim olmak, sağlıklı olmak, kör olmamak, ayakları sağlam olmak) kimselere Farz-ı Ayn’dır.
Bu namazın geçerli olması için de bazı şartlar mevcuttur ve bu şartlardan birisi de Cumanın farz namazından önce hutbe okunmasıdır.

 

Elbette hutbe esnasında yapılan yanlışlardan söz etmeden hutbe konusunu kapatmak doğru olmasa gerek. Hutbe esnasında hatibin (yani hutbe okuyacak kişinin) minbere çıkışından itibaren cumanın farzı kılınıncaya kadar konuşmak, konuşana ‘sus’ demek, Kur’an okumak, sesli bir şekilde salat ve selam getirmek, tesbih çekmek, verilen selamı almak, yemek ve içmek, nafile namaz kılmak, duanın ardından sesli bir şekilde ‘amin’ demek MEKRUHTUR.
 

Mekruh nedir sorusuna gelirsek; mekruh, delil yönünden haram kadar kesin olmamakla beraber, yapılmaması istenen şeydir.
Bu konuda bazı rivayetleri size aktarmak isterim.

 

Ebû Hûreyre Peygamber Efendimiz (asm)in şöyle dediğini haber vermiştir:
“İmam hutbe okurken, sen (yanıbaşında konuşan) arkadaşına ‘sus!’ desen boş laf etmiş olursun.“ (Buhari, Cuma 36; Müslim, Cuma 11)

 

Bir başka rivayete göre de Hz. Ali (ra) Kûfe’de minberde şöyle bir hitapta bulunmuştur:
“Cuma günü olduğunda şeytanlar bayraklarıyla birlikte çarşı pazarı dolaşır, insanları cumaya gitmekten alıkoyacak bir kısım bahaneler ortaya çıkarır. Melekler de erken çıkar, mescidin kapısında oturur, imam minbere çıkıncaya kadar birinci saatte ve ikinci saatte gelenleri kaydederler.

Kişi imamı görüp işiteceği bir yere oturur, sesini çıkarmaz ve lağivde bulunmazsa iki sevap kazanır. İmamı görüp işiteceği bir yere oturup da lağiv yapar, susmazsa bir günah kazanır. Cuma günü arkadaşına ‘sus’ diyen lağivde bulunmuş olur. Lağivde bulunanın bu cumadan alacağı kalmaz.“ 
 

Hz. Ali (ra) sözünü şöyle bitirdi:
“Allah’ın Elçisi’nin böyle söylediğini işitmiştim.“ (Ebû Davud, Cuma 1051)
Rivayetlerden de anlaşılacağı üzere bu konu dikkat edilmesi ve uygulanması gereken bir konudur. 
Binaenaleyh Cuma günü hatibin dikkatle dinlenmesini, ‘hatip minbere çıktığı andan namaz bitinceye kadar’ bir bütün olarak değerlendiren Hanefilere göre; cemaatin konuşmayıp susması, selam alıp vermemesi, nafile namaz kılmaması gerekir ancak hutbede dua edilirse veya Hz. Peygamber (asm) in ismi zikredilirse gizlice salat ve selam getirilebilir ve hatibin duasına yine gizlice etrafındakilerin duymayacağı bir sesle ‘amin’ denilebilir.

 

Selam ve dua ile..
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum