Reklam

Sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Destekleme başvuruları 2021/7 nolu tebliğ gereğince başladı.

Sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği
Editör: Ali Dağlı
01 Mart 2021 - 09:11
Reklam
Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Destekleme başvuruları 2021/7 nolu tebliğ gereğince başladı. Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; Programın 2021 uygulama yılı itibarıyla başvuru tarihi 1 Mart - 30 Mart 2021 tarihleri arasında, başvuru sahipleri tarafından, dosya halinde tek nüsha olarak elden İl Müdürlüğüne teslim edilerek yapılır. Başvuruların geçerli olabilmesi için, başvuruya ait bilgiler veri tabanına girilir ve veri tabanından başvuru numarası alınır.
Program 7 (yedi) adet yatırım konusunu kapsar;
1) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
2) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
3) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
4) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
5) Lineer sistem, Center Pivot sulama sistem kurulması,
6) Tamburlu sistem yağmurlama sulama sistemi kurulması,
7) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.
Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.
Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’ sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.-TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Hibeye esas proje tutarının yüzde birini aşmamak kaydı ile proje hazırlama giderleri hibe desteği kapsamındadır.
Bilgi için: Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.
Reklam
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum