ETİK SÖZLEŞMELER VE TAAHHÜTNAMELER İMZALANDI

Karaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda Uygulamalı Etik Eğitimi görüp...

Reklam
ETİK SÖZLEŞMELER VE TAAHHÜTNAMELER İMZALANDI
Editör: İmaret
10 Mayıs 2016 - 18:33
Karaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda Uygulamalı Etik Eğitimi görüp Etik Sözleşmesi yapan Mali Müşavirlere, Etik Sözleşmeleri ve Taahhütnameleri teslim edildi.

Oda Başkanı Rıfat KARAULU Törende yaptığı konuşmada; “Meslek Mensupları arasında bir farkındalık (yenilik) oluşturma, etik kurallara uyma, etik sözleşme yapma, kendilerine ve topluma karşı sorumluluk bilincinde olma maksadıyla Türmob tarafından, Online olarak verilen etik eğitimini tamamlayan Meslek Mensuplarımız Odamızda da 8 saat yüz yüze Uygulamalı Etik Eğitimini tamamlayarak Etik Taahhütnamelerini almaya hak kazanmıştır.”

Karaulu: ” Meslektaşlarımız bu belgeyi aldıktan sonra Etik değerlerimiz olan Dürüstlük ve Bütünlük, Toplumsal Sorumluluk, Müşteri Memnuniyeti, Bireye Saygı, Yenilikçilik, Takım Çalışması, Liderlik ve Verimlilik konularında, meslekte kaliteli bir hizmet vereceklerine inanıyorum.” dedi. 

Oda Seminer Salonunda düzenlenen, Etik Sözleşmesi ve Taahhütnamesi teslim töreninde; Karaman SMMM Odası Başkanı Rıfat Karaulu ve Meslek Mensupları taraflar arasında Muhasebe Meslek Etiği Sözleşmesi ve Taahhütnamesi imzaladı.
Taahhütnamede yer alan sözleşmeye göre; Meslek Mensuplarımız,
 Mesleğin toplumsal bir hizmetin yerine getirilmesinde ilişkin olduğu bilinci ile meslek mensuplarının üstlendiği sosyal sorumlulukların gerekleri çerçevesinde mesleki faaliyeti yerine getirmeyi,
Dil, din, felsefi inanç, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayırımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden hizmet vermeyi,
Mesleğe dürüstlük,  tarafsızlık, insan haklarına saygı, kamu yararı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
Temel etik ilkelerin uygulanması ile ilgili etik çatışma ortaya çıkması halinde, etik çatışmanın çözümüne ilişkin olarak Oda’dan yardım almayı,
SMMM ve YMM’lerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmeliğe ve diğer mevzuata uyarak, mesleği kabul edilmiş standartlara göre yerine getirmeyi,
Eğitimini alarak, okuduğu ve öğrendiği etik kodları uygulamayı; etik davranışı yaşamın her alanında ortaya koymayı, taahhüt etmiştir.

ETİK TAAHHÜTNAMESİ İMZALAYAN MALİ MÜŞAVİRLER:
Rıfat Karaulu, Ahmet Ankaralı,  Ahmet Yılmaz, Ahmet Özer, Ali Ankaralı, Ali Kurt, Ali Öztaş, Ali Turan Sarı, Arif Toktaş, Bayram Özütemiz, Bilal Aydın, Cengiz Ünver, Ercan Göktaş, Erkan Kavas, Hakkı Şirin, Hasan Uysal, Hüseyin Alanlı, Kadir Güneş, Keramettin Özden, Latif Yıldız, Mehmet Türker, Mehmet Ali Bozkurt, Mesut Gülçiçek, Metin Koçak, Murat Şimşek, Mustafa Dikici, Mustafa Görünü, Mustafa Kutlu, Mustafa Sılanar, Mustafa Bülent Demir, Necati Karalı, Oktay Yücel Doğmuş, Osman Ünüvar, Ramazan Yalçın, Ramazan Ünüvar, Seyfullah Deniz, Umut Aydın, Yasin Açıkalın, Yasin Günay, Zekeriya Özaslan, Zeynel Yaşar Ceranoğlu, İkram Alkan, İnan Güneş, İsmail Göleç.


Reklam
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum